Misser Berg
  • Medlem af studieledelsen ved C.G. Jung Instituttet København
  • Medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Analytisk Psykologi (DSAP)
  • Medlem af bestyrelsen for Jung Foreningen København
  • President-Elect i IAAP

Se mere på cg-jung.dk

Kontakt

Bakkevej 5
3450 Allerød