Misser Berg, født 1948
Arkitekt m.a.a. siden 1973
Jungiansk Analytiker IAAP siden 1992

Studieleder for den kommende uddannelse ved C.G. Jung Instituttet København
Medlem af bestyrelsen for Selskabet for Analytisk Psykologi (SAP-DK)
Formand for Jung Foreningen København

Se mere på www.cg-jung.dk