Analyse og supervision
Jeg tilbyder individuel analyse til voksne samt supervision på jungiansk grundlag.